BOJA RANE I NJEN ZNAČAJ U ZARASTANJU

Rane predstavljaju veoma čest zdravstveni problem raznovrsne prezentacije, uključujući traumatske ili hirurške rane i hronične rane kao što su ulceracije kod dijabetesnog stopala, arterijske i venske ulceracije, ishemične rane (gangrena) i dekubitalne rane. Manje uobičajene rane obuhvataju vaskulitisne ulceracije, nekrotizirajući fasciitis, pyoderma gangrenosum i kalcifilaksu.

Nastavi sa čitanjem

NEGA RANE U FARMACIJI

Nega rane u farmaciji je važna zbog toga što je apoteka često prvo mesto na kome osoba kojoj je potrebna nega rane dolazi u kontakt sa zdravstvenim radnikom.

Nega rane predstavlja više od samog previjanja – trebalo bi da obuhvata faktore koji utiču na opšte zdravlje i životni stil, kao i faktore okoline koji mogu imati negativan uticaj na proces zarastanja. 

Nastavi sa čitanjem

INFEKCIJA RANE: O ČEMU SE RADI?

Infekcija predstavlja ozbiljnu komplikaciju zarastanja rane. Infekcija može biti lokalizovana, može zahvatati okolno tkivo i kosti, ili se može sistemski manifestovati kao sepsa -  po život opasno stanje. Infekcija ne odlaže samo zarastanje rane, već i oporavak pacijenta u celosti; ona povećava obim ožiljnog tkiva, izaziva dodatnu bol i vodi  do ozbiljnijih komplikacija kao što je dehiscencija rane.

Nastavi sa čitanjem

  • 1
  • 2

Prijava za stručnu javnost